Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik:
Branko Bauer
e-pošta: info@pomurskisport.si
Tel.: 041 330 862
Tehnični urednik:
Damjana Bauer
Lektorica:
Damjana Bauer
Uredniški odbor:
Branko Bauer
Damjana Bauer
Bogdan Črnko
Jože Črnko
Leon Banko
Založnik in tisk:
DB Bauer s.p.
Prelom in oblikovanje:
DB Bauer s.p.

Novinarji:
Branko Bauer
Damjana Bauer
Bogdan Črnko
Jože Črnko
Leon Banko
…zunanji sodelavci…

Fotoreporterji:
Branko Bauer
Gregor Čiček
Aleš Cipot
Ladislav Solarič