Prodaja

CAFFE LATINO, Lendavska ulica 4 (nasproti zavarovalnice Triglav), 9000 Murska Sobota
TRGOVINA ŽOGOBRC, Ulica Štefana Rozmana 5, 9000 Murska Sobota
TRGOVINA SPAR GRAD, Grad 186b, 9264 Grad
TRGOVINA SPAR MAČKOVCI, Mačkovci 48c, 9202 Mačkovci
TRGOVINA SPAR SVETI JURIJ, Sveti Jurij 11g, 9262 Rogašovci
TIC MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice                                                  NŠ MURA (šank pod stadionom), Kopališka ulica 45, 9000 Murska Sobota